pirmdiena, 2013. gada 29. jūlijs

Lk.8:17

Jo nekas nav paslēpts, kas netaps redzams, nedz apslēpts, kas netaptu zināms un nenāktu gaismā.