piektdiena, 2013. gada 19. jūlijs

Lk.5:32

Nevis taisnus esmu nācis aicināt uz atgriešanos no grēkiem, bet grēciniekus.