trešdiena, 2013. gada 3. jūlijs

Jes.42:6

Es, Tas Kungs, tevi aicināju taisnībā, ņēmu tevi pie rokas un pasargāju.