pirmdiena, 2013. gada 22. jūlijs

Jer.32:42

Tā saka Tas Kungs: kā Es šai tautai uzsūtīju lielu nelaimi, tā Es tai sūtīšu visu labu, ko Es tai esmu solījis.