pirmdiena, 2013. gada 10. jūnijs

Sal.pam,16.9

Cilvēka sirds izdomā sev savu ceļu, bet vienīgi Tas Kungs pašķir viņa gājumu.