trešdiena, 2013. gada 5. jūnijs

Ps.65:4

Mūsu noziegumi mūs nospiež, tad Tu, Kungs, tos nolīdzini!