trešdiena, 2013. gada 19. jūnijs

Ps.105:1

Pateicieties Tam Kungam, piesauciet Viņa Vārdu, sludiniet tautu starpā Viņa darbus!