piektdiena, 2013. gada 14. jūnijs

Mk.13.37

Ko Es jums saku, to Es saku visiem. Esiet nomodā!