svētdiena, 2013. gada 2. jūnijs

Mih.5:3

Viņš kļūs varens līdz pat pasaules galiem.