ceturtdiena, 2013. gada 27. jūnijs

Jņ.21:17

Pēteris sacīja Viņam: "Kungs, Tu zini visas lietas, Tu zini, ka es Tevi mīlu." Jēzus saka: "Gani Manas avis!"