otrdiena, 2013. gada 25. jūnijs

Gal.1:4

Kungs Jēzus Kristus Sevi ir nodevis par mūsu grēkiem, lai mūs izglābtu no šīs tagadējās ļaunās pasaules pēc Dieva, mūsu Tēva, prāta.