svētdiena, 2013. gada 23. jūnijs

Ez.3:11

Viņi dziedāja, slavēdami un pateikdamies Tam Kungam: "Jo Viņš ir labs, un Viņa mīlestība ir mūžīgi pār Israēlu."