svētdiena, 2013. gada 16. jūnijs

Dan.3:33

Cik lielas ir Viņa zīmes, un cik vareni Viņa brīnumi! Viņa valstība ir mūžīga, un Viņa valdīšana paliek uz radu radiem!