trešdiena, 2013. gada 29. maijs

Ps.34:19

Tas Kungs ir tuvu tiem, kam salauztas sirdis, un palīdz tiem, kam satriekts un noskumis prāts.