piektdiena, 2013. gada 3. maijs

Ps.138:8

Tava žēlastība, Kungs, paliek mūžīgi! Neatstāj Savu roku darbu!