trešdiena, 2013. gada 15. maijs

Ps.116:12

Kā es atmaksāšu Tam Kungam par visu, ko Viņš man labu darījis?