piektdiena, 2013. gada 31. maijs

Kol.2:6

Tad nu Kristu Jēzu pieņēmuši, dzīvojiet Viņā.