trešdiena, 2013. gada 22. maijs

Jņ.6:68

Kungs, pie kā mēs iesim? Tev ir mūžīgās dzīvības vārdi.