piektdiena, 2013. gada 10. maijs

Ebr.11:3

Ticībā mēs noprotam, ka pasaule ir radīta Dieva Vārda spēkā, ka no neredzamā cēlies redzamais.