piektdiena, 2013. gada 26. aprīlis

Ps.145:17

Tas Kungs ir taisns visos Savos ceļos un svēts visos Savos darbos.