piektdiena, 2013. gada 12. aprīlis

Mk.16:15

Viņš tiem sacīja: "Eita pa visu pasauli un pasludiniet evaņģēliju visai radībai."