ceturtdiena, 2013. gada 4. aprīlis

Lk.10:16

Kas jūs klausa, tas klausa Mani, un, kas jūs nicina, tas nicina Mani. Bet, kas Mani nicina, tas nicina To, kas Mani sūtījis.