pirmdiena, 2013. gada 15. aprīlis

Ec.18:17

Tas staigā Manos likumos un tur Manas tiesas, tam nav jāmirst par sava tēva netaisnību.