piektdiena, 2013. gada 19. aprīlis

3.Moz.19:14

Tev nebūs kurlu lādēt, nedz aklajam likt šķērsli ceļā, bet tev būs bīties savu Dievu.