pirmdiena, 2013. gada 4. marts

Lk.17:21

Dieva valstība ir jūsu vidū.