piektdiena, 2013. gada 29. marts

Jņ.19:5

Tad Jēzus iznāca ārā ērkšķu vainagā un purpura apmetnī. Un Pilāts viņiem saka: "Redziet, kāds cilvēks!"