svētdiena, 2013. gada 3. marts

Jes.65:1

Tautām, kas Manu Vārdu nepiesauca, Es saku: "Še Es esmu! Še Es esmu!"