svētdiena, 2013. gada 10. marts

Ebr.11:1

Ticība ir stipra paļaušanās uz to, kas cerams, pārliecība par neredzamām lietām.