piektdiena, 2013. gada 22. marts

1.Tim.2:4

Dievs, mūsu Pestītājs, grib, lai visi cilvēki tiek izglābti un nāk pie patiesības atziņas.