ceturtdiena, 2013. gada 7. februāris

Ps.71:16

Es staigāšu Tā Kunga spēkā, es liecināšu, ka vienīgi Tu esi taisns.