trešdiena, 2013. gada 20. februāris

Jes.57:16

Es nerāšos mūžīgi un nedusmošos vienumēr.