pirmdiena, 2013. gada 4. februāris

Jer.16:19

Ak, Kungs, mans spēks, mana stiprā pils un mans patvērums bēdās!