svētdiena, 2013. gada 10. februāris

2.Moz.33:15

Mozus sacīja: "Ja Tu pats neiesi mums līdzi, tad neved mūs prom no šejienes."