trešdiena, 2013. gada 2. janvāris

Sal.pam.1:7

Bijība Tā Kunga priekšā ir atziņas sākums.