pirmdiena, 2013. gada 14. janvāris

Ps.84:12

Saule un vairogs ir Tas Kungs, mūsu Dievs.