trešdiena, 2013. gada 9. janvāris

Jes.60:10

Savās dusmās Es tevi gan situ, bet Savā labprātībā Es par tevi apžēlojos.