otrdiena, 2013. gada 1. janvāris

Jes.45:23-24

Manā priekšā locīsies visi ceļi un Man zvērēs ikviena mēle! Vienīgi tai Kungā - tā liecinās - ir pilnvērtīga taisnība un spēks.