trešdiena, 2013. gada 16. janvāris

Jes.45:22

Griezieties pie Manis, tad jūs būsit glābti, visi zemes gali! Jo vienīgi Es esmu Dievs, un cita nav neviena!