piektdiena, 2013. gada 11. janvāris

1.Tes.4:14

Mēs ticam, ka Jēzus ir nomiris un augšāmcēlies, Dievs arī aizmigušos caur Jēzu vedīs godībā kopā ar Viņu.