svētdiena, 2013. gada 13. janvāris

1.Sam.3:18

Viņš ir Tas Kungs, lai Viņš dara, ko Viņš pats redz labu esam.