ceturtdiena, 2012. gada 6. decembris

Sal.pam.4:18

Taisno teka mirdz kā rīta ausmas gaišums, kas arvienu kļūst spilgtāks, līdz pilnīgi uzaust diena.