svētdiena, 2012. gada 16. decembris

Mal.1:2

"Es esmu jūs mīlējis," saka Tas Kungs.