piektdiena, 2012. gada 28. decembris

Joēla 2:11-12

Liela ir Tā Kunga diena un ļoti briesmīga. Kas gan var tajā pastāvēt? "Bet arī vēl tagad," saka Tas Kungs, "griezieties atpakaļ pie Manis no visas savas sirds ar gavēšanu, asarām, nožēlām un sērām!"