trešdiena, 2012. gada 12. decembris

Jņ.10:14

ES ESMU labais gans; Es pazīstu Savas avis, un Manas avis Mani pazīst.