trešdiena, 2012. gada 19. decembris

Jes,60:20

Tas Kungs būs tava mūžīgā gaisma, un tavām skumju dienām būs gals.