trešdiena, 2012. gada 26. decembris

2.Moz.14:13

Mozus sacīja tautai: "Nebīstaities, pastāviet un vērojiet, kā Tas Kungs jūs šodien izglābs."