svētdiena, 2012. gada 9. decembris

1.Sam.2:6

Tas Kungs nokauj, un Viņš dara dzīvu, Viņš nogrūž lejā ellē un atkal uzved augšā.