ceturtdiena, 2012. gada 1. novembris

Sal.pam.10:12

Naids rada savstarpējas nesaskaņas, bet mīlestība nosedz un izlīdzina visus pārkāpumus.