svētdiena, 2012. gada 4. novembris

Rom.5:8

Dievs Savu mīlestību uz mums pierāda ar to, ka Kristus par mums miris, kad vēl bijām grēcinieki.