svētdiena, 2012. gada 25. novembris

Ps.98:1

Dziediet Tam Kungam jaunu dziesmu, jo Viņš ir darījis brīnumus!